Regels 1 aan 15 of 61
Cathegorie
Doelgroep
Naam
Belastingen
Bijdragen
Totaal
Bijstandsverzekering Partikulier Voertuig 9,250% 7,500% 16,750%
Motorvoertuigen Partikulier en Onderneming BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders 9,250% 17,850% 27,100%
Motorvoertuigen Partikulier en Onderneming BA Transport van zaken < 3,5 T 9,250% 12,850% 22,100%
Motorvoertuigen Onderneming BA Transport van zaken meer dan 3,5 T.(*) 1,400% 12,850% 14,250%
Motorvoertuigen Onderneming BA Transport van zaken meer dan 12 T. (*) 1,400% 12,850% 14,250%
Motorvoertuigen Onderneming BA Transport van zaken meer dan 12 T. (**) 0,000% 12,850% 12,850%
Motorvoertuigen Partikulier en Onderneming Omnium 9,250% 17,500% 26,750%
Rechtsbijstand Partikulier en Onderneming Rechtsbijstand 9,250% 7,500% 16,750%
Motorvoertuigen Onderneming Vervoer voor koopwaar & materieel 1,400% 0,000% 1,400%
Brand en aanverwante risico's Partikulier en Onderneming Basiswaarborg (Ba, brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen) 9,250% 6,500% 15,750%
Bijstandsverzekering Partikulier Personen 9,250% 0,000% 9,250%
Lichamelijke ongevallen Partikulier en Onderneming Individuele ongevallen 9,250% 0,000% 9,250%
Lichamelijke ongevallen Partikulier Bestuurder voertuig 9,250% 7,500% 16,750%
Arbeidsongevallen Onderneming Personeel onderworpen aan RSZ 4,130% 0,000% 4,130%
Arbeidsongevallen Onderneming Personeel niet onderworpen aan RSZ 24,130% 0,000% 24,130%