Belgische verzekeringsmaatschappij
Onderworpen aan Belgisch recht