OpPensioen

 

Patrick

 

Dank u wel ..., en tot ziens!

 

Uitgever: Patronale Life
Productgroep: Spaarverzekering
Naam product: Fructisafe
Doel publicatie: Informatief
Bron: Patronale Life
Publicatie: 2021-02-23
Doelgroep publicatie: Partikulieren, Beleggers die kiezen voor gewaarborgde zekerheid

Winstdeelnames Tak 21 voor 2020.

Patronale Life heeft vandaag haar winstdeelnamecijfers voor boekjaar 2020 bekend gemaakt voor haar Tak 21-spaarverzekeringen.

Brussel, dinsdag 23 februari 2021

Patronale Life heeft vandaag haar winstdeelnamecijfers voor boekjaar 2020 bekend gemaakt voor haar Tak 21-spaarverzekeringen.

Secure 21
= levenslang gegarandeerde vaste intrestvoet + jaarlijks variabele intrestvoet + eventuele winstdeelname

Het totale netto rendement na toevoeging van de winstdeelname over boekjaar 2020 bedraagt minimaal 1,45%.

Voor het boekjaar 2020 wordt dus een winstdeelname toegekend aan reserves met een totale intrestvoet lager dan 1,45%, zodanig dat het totale netto rendement minimum steeds 1,45% bedraagt.

Fructisafe
= variabele intrestvoet gegarandeerd voor een periode van 8 jaar + eventuele winstdeelname

Het totale netto rendement na toevoeging van de winstdeelname over boekjaar 2020 bedraagt minimaal 1,30%.

Voor het boekjaar 2020 wordt dus een winstdeelname toegekend aan reserves met een intrestvoet lager dan 1,30%, zodanig dat het totale netto rendement minimum 1,30% bedraagt.

Fructisafe-premies waarvan de 8-jarige garantieperiode vervallen is, genieten van een totale netto rendement van 0,50% voor 2020.

 

*Alle vermelde percentages zijn op jaarbasis.
*Deze winstdeelnamecijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het winstdeelnameplan door de algemene aandeelhoudersvergadering van Patronale Life NV en de Nationale Bank van België.